شروع درست  

پاکت  سی دی را از داخل کشوی کامپیوتر بر می دارم ...
عملیات اجیلی دلم می خواهد نگاهش کنمو از دیدنش غرق لذت شوم...
پیتزا خونگی و سیب زمینی سرخ کرده امشب مهمانم بودند خیلی چسبید...
سمبوسه جان هم امروز مهمانم بود سمبوسه با سس قرمز خیییلی چسبید...
یک پاکت  سمبوسه از سوپر مارکت خریدم توی روغن سرخش کردم
بوی سمبوسه کل اشپز خانه را فرا می گیرد قوطی سس را از داخل کشوی یخچال در می اورم...
سمبوسه را در دیس می اندازم لای نون توس می گذارمش و با سس قرمز نو ش جان می ک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1